ನವೆಂಬರ್ 27, 2012

ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ನನಗೆ..

ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ನನಗೆ..
ನಿನ್ನೊಡಲ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮವಾದೇನೆಂಬ ಭಯ
ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಿರ ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋದೆನೆಂಬ ಭಯ
ನಿನ್ನ ಮೌನದ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂದೇನೆಂಬ ಭಯ
ನಿನ್ನ ಅಕ್ಷಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶವಾದೇನೆಂಬ ಭಯ

ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ನನಗೆ..
ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಮೂಕವಾಗುವ ಭಯ
ಕಳಚಿಟ್ಟ ಬಂಧನ ಬಂಧವಾಗುವ ಭಯ
ವಿನಾಕಾರಣ ನಿನ್ನ ದೂಷಿಸಿದ ಭಯ
ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿಸಿ ನಾ ಹೊರನಡೆದೆನೆಂಬ ಭಯ

ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ನನಗೆ..
ನಿರ್ಲಿಪ್ತವಾಗಿರೋ ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ಭಯ
ಪಾಪಪ್ರಜ್ಞೆ ಕೊಂದೀತೆಂಬ ಭಯ
ಆಯಸ್ಸು ಧಾಪುಗಾಲು ಇಕ್ಕೀತೆಂಬ ಭಯ
ನಾ ಮಾಡಿದ ಘೋರಕ್ಕೆ ಮಡಿದೇನೆಂಬ ಭಯ
ಬದುಕಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಗೇ ಭಯ.


ಭಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ನನಗೆ..
ನೀ ಹೀಗೆ ಕಾಣಿ(ಡಿ)ಸದಿರು ಹುಡುಗಿ 
ಭಯದ ನೆರಳಲ್ಲಿ 
ಭಯಂಕರ ರಾಕ್ಷಸನಿದ್ದಾನೆ
ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು.. ಹೋಗಿ ಬಿಡು..!


                                       (ಚಿತ್ರ- ಅಂತರ್ಜಾಲ)