ಜುಲೈ 24, 2013

ಹನಿ ಹನಿ ಇಬ್ಬನಿ..

1.ಅವಮಾನ ನಿಂದನೆಗಳಿಗೆ 
ನನ್ನ ಒಡಲಿದು ಜಗ್ಗುವುದಿಲ್ಲ 
ಬಂಡೆಯಿದು
ತನ್ನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು 
ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ.. !

2.ಬದುಕ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ 
ನೆರಳೂ ಜೊತೆಯಿರೋಲ್ಲ 
ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು 
ನಾ ಇರುತ್ತದೆನ್ನುತ್ತಿದ್ದೆ  
ಈಗ ಅಂವ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಿಲ್ಲ . 
ಹಳೆ ಮಾತಿಗೆ
ನಾನೂ ಜೋತುಬಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ. 

3.ಹನಿ ಕಡಿಯದಂತೆ 
ಹನಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಳೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಬಿಕ್ಕುತ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದವಳ 
ಕಂಗಳಲ್ಲೂ ಹನಿಗಳಿದ್ದವು. 

4.ಗಂಡ ಚುಚ್ಚಿ ಚುಚ್ಚಿ ಕೊಂದ 
ಅವಳ ಹೃದಯದ 
ಸಾವಿರ ತುಣುಕುಗಳಲ್ಲಿ 
ಅವನ ಗೆಳೆಯನಿದ್ದ!

5.ಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬಾಳಿಲ್ಲ 
ಅಂದವಳ 
ಉಸಿರು ಬಿಗಿದ್ದಿದ್ದು 
ಹಸಿವು..!

6.ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳಿಸುವ 
ಇರುಳ ಕನಸಿನ 
ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದಾಗ 
ಅಮ್ಮನೆಂಬ ಅವಳು 
ಗಮ್ಯದ ಕನಸ ಬುತ್ತಿ 
ಕಟ್ಟುವುದ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಳು.

7. ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದರೆ 
ನನ್ನತನವ ಸುಲಿದು 
ನಿನ್ನತನವ ಹೊಲಿದು 
ನಾನು ನೀನೇ ಆಗಿ ಬಿಡಲು 
ಹವಣಿಸುವುದು. 

8.ನನ್ನವ ನನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲ 
ಆದರೂ 
ಅಡಿಗಡಿಗೆ 
ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದ್ದನಲ್ಲ..?!


9. ನಿನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ 
ನನ್ನನ್ನು ನಾನು ಹುಡುಕಿ ಸೋಲುತ್ತೇನೆ 
ಸೋತು,
ನಿನ್ನ ಕಂಗಳ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ 
ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನಿರುತ್ತೇನೆ..!


10. ಬಿಂದಿಯಿಲ್ಲದ
ಬೋಳು ಹಣೆಯೆಂದರೆ
ನನ್ನವನಿಗೆ ಕೆಂಡದಂಥ ಕೋಪ
ನನ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಸದಾ
ಮಿನುಗಬೇಕಂತೆ ಅವನಿಗೆ.