ಮೇ 28, 2014

ಹನಿ ಹನಿ ಇಬ್ಬನಿ...

1. ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಇರುವುದುದಕ್ಕೂ
ಇದ್ದ ಹಾಗಿರುವುದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ
ನಗುವುದಕ್ಕೂ
ನಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಕ್ಕೂ ಇದ್ದಂತೆ..!


2.
ಬಾಯ್ತುಂಬಾ ನಗುವ
ನಗೆಯಲ್ಲಿ
ಮನದ ಗೈರು ಹಾಜರಿ


3.
ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಜಗತ್ತೇ
ತಿರುಗಿ ನಿಂತಿದೆ
ಜಗತ್ತಿನ ವಿರುದ್ಧ
ಅವ ಸೆಟೆದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ.. !


4. ಭಾವಗಳು ಬದುಕಿನ
ಉಸಿರೆಂದೆ
ಹೊಟ್ಟೆ ಚುರ್ ಎಂದಿತು!

5. ಬದುಕಿನ ಬಣ್ಣಗಳೇ
ಈ ಹನಿಗಳು ಎಂದೇ..
ಹನಿ ಕಣ್ಣಿನದ್ದಾ..? ಇಬ್ಬನಿಯದ್ದಾ..?
ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ..!

6.ಆತನಿಗೆ ಮದುವೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ
ಓಹ್..! ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯೋ
ಎಂದೆ..
ಅಲ್ಲಾ...
ಅವಿವಾಹಿತನೆಂದ..!


7.
ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದು
ನಿನ್ನಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕೆಂದವನಿಗೆ
ಕಣ್ಣೀನಾಳಕ್ಕಾ ಎಂದು ಕೇಳಿ
ರೆಪ್ಪೆ ಬಡಿದೆ ....!

 
8. ಅವಳ ಕುರಿತು
ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ
ತಣ್ಣನೆಯ ಕಿಚ್ಚು ಅಂದೇ
ಐಸ್ ಇಡಲಾ ಅಂದ..!

 
9. ಮಳೆಹನಿಯಂತಹ
ತಂಪು ಇನಿಯಾ
ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾನೆ...!
ಇಳೆಯ ಒಡಲಲ್ಲಿ
ಘೋರ ಬಿಸಿಲ ಬಿರಿಕಿನ
ಮುನ್ಸೂಚನೆ.
 
10. ಕಪ್ಪು ಬಿಳುಪಿನ
ಹುಣ್ಣಿಮೆಯಂತಹ
ಅವನ ಕಂಗಳಲ್ಲಿ
ಬಾಳ ರಂಗಿನ ಬೆಳಗು.. !