ಮಾರ್ಚ್ 26, 2015

ಹನಿ ಹನಿ ಇಬ್ಬನಿ..!

1.ಅವನ ಚಿಗುರು ಮೀಸೆಯಡಿಯ
ತುಂಟ ನಗೆಯು
ಅಮಲು ಆಗಿರುವುದೇ ಆದರೆ
ನಾನು ಅದರ ವ್ಯಸನಿ!

2. ಪ್ರೇಮ ಪ್ರವಾಹವೊಂದು
ನುಗ್ಗಿ ಬರುತ್ತಲಿತ್ತು
ಅದ್ಯಾರೋ ಅಲ್ಲಿ
ಸಾಗರನೂರಿನ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದರು
ಇದೀಗ ಬಳುಕುತ್ತಾ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಡುತ್ತಿದೆ!


3.ಇನ್ನೇನು ಮೋಡಗಳೆರಡು
ಸಂಧಿಸಿ ಒಲವ ಧಾರೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು
ಅವಳಿಗೆ ಅದ್ಯಾರ ನೆನಪಾಯಿತೋ
ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಳು!


4. ಈ ರಾತ್ರಿ ಮಳೆಗೆ
ಬಾವಿಕಟ್ಟೆಯೊಡೆದು ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು.
ಇವಳು ಒಳಮನೆ ಸೇರಿದಳು.
ಅವನಲ್ಲಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಒಬ್ಬಂಟಿ
ನೆನೆಯುತ್ತಿದ್ದ!


5. ಅವರಿಬ್ಬರಲ್ಲಿ
ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ನೆಡುವ ಪಂದ್ಯ

ಶುರುವಾಯಿತು
ಅವನ ಕಣ್ಣ ಬೆಂಕಿ,ಇವಳ ತಲುಪಿತು
ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯಿತು!